Oferta

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEODIMETR" inż. Piotr Piguła oferuje:

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Scalenia gruntów

Mapy do celów prawnych

Wznowienia granic działek

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

Sporządzanie map do celów projektowych

Wytyczenia obiektów budowlanych w terenie

Dokumentacje powykonawcze (inwentaryzacje) obiektów budowlanych

Firma działa od 1 lipca 2002r.

Firma działa od 1 lipca 2002r.

Zobacz nasze certyfikaty